Wednesday, March 19, 2014

 

శ్రీకాంత్ యొక్క ఊహ...

Hi All,
Greetings...

Fantasy or Fiction, could be an Addiction, this is my Diction... శ్రీకాంత్ యొక్క ఊహ... తన వీక్షణకై నిరీక్షణ...


నల్లగ నిగనిగలాడు నిండైన ఒత్తైన జుట్టు
అల్లిన ఆ వాలుజడ ఉండాలి ఉరేసుకునేట్టు
చింతను చూపించనంటూ అగుపించే నుదురు
సింధూరపు శోభతో శుభమవ్వాలి ప్రతి ఎదురు
లోతైన భావాలను చూపించాలి అందాల కళ్ళు
పాలపుంతల పరిక్రమకు చెందాలి వాటి నకళ్ళు
పుడక లేక భాసిల్లు నా చెలి నాసిక
కోటేరు రూపుకు అది చూపాలి పోలిక
దానిమ్మ పండు గింజల పోలు పలువరుస
నవ్వులలో వాటి మెరుపు తెలిపే అప్సరస
రమ్యముగ నాట్యమాడే జత కమ్మలు
సౌమ్యముగ నిత్యం ధరించాలి కర్ణములు
చెంపల నునుసిగ్గులు, మదిలో పిల్లిమొగ్గలు
తాకినంతనే కందునేమో అ(క)నిపించే బుగ్గలు
వెన్నెలను తనలో నింపుకున్న వదనం
తన ముఖ వర్ఛస్సుతో వెలగాలి సదనం
తెల్లనైన నేమి, నల్లనైన నేమి తన మేను
చామనఛాయ వర్ణమైనా కాదననుకదా నేను
కమ్మని వంటను వండి, చెమ్మను మన కంటి నుండి
అమ్మగా ఆప్యాయతగా చేయాలి, తుడిచేయాలి చేతుల జోడి
గాజుల గలగలతో, తరాజుల నిపుణతతో చేయాలి అవి సందడి
గజ్జెలు ఘల్లనగ, గుండెలు ఝల్లనగ నడయాడాలి పాదాలు
సిరిమువ్వల చిరుసవ్వడుల అలరారాలి సదా ఇళ్ళు, వాకిళ్ళు
అన్నింటినిమించగ తేనెలలో ముంచగ తేలినట్టి మంచి మనస్సు
తన రవళితో, ఆలోచనా సరళితో తొలిగిపోవాలి రజస్సు, తమస్సు
అందరినీ ఆదరించగ, అన్నింటా మన్ననలొందగ విరియాలి ఇంద్రధనస్సు
కాళిదాసు వర్ణించిన కులధర్మపత్నికి గీటురాయికాగా నా సతి
తనకు పతినై, సన్మతినై పొందనా తనతో జతగా సంతతి, సద్గతి...
నా కల్పనకు ప్రతిరూపమై, స్వప్నముకు నిజరూపమై ఆ పడతి,
నా ఊహకు రుజువై, ఊసులకు ఊపిరై, ఎక్కడుందో సౌజన్యమూర్తి..!

All the best and take care...

With best wishes,
Kanth.

Monday, March 17, 2014

 

ఆకురాతి ఇంటిలో పల్లవించిన ఓ ఇంతి...

Hi All,
Greetings...

Here is a small tribute to a great personality... Ms.Pallavi Akurathi, an IAS officer, the First Lady to pass the IAS exam in Telugu Medium and become a successful IAS Officer...ఆకురాతి ఇంటిలో పల్లవించిన ఓ ఇంతి
ఆకురాలు కొమ్మకు చిగురించిన చామంతి
నాటితరం పోకడలకు ఎదురు నిలిచిన నాతి
పోటీపడి ఓటమినోర్చి తుదకు గెలిచిన పడతి
కరుడుకట్టిన సమాజానికి చూరు వెరవని పూబంతి
నిరుడుపట్టిన బూజు దులిపి నిలుపవచ్చిన నవకాంతి
మీ ఆశ, ఆశయం, ఆలోచన, ఆచరణ రగిలించాలి శిఖక్రాంతి
మనిషితనం పెరిగి, మంచితనం ఒరిగి జనులెల్ల పొందాలి సుఖశాంతి

References:
Official FB Page: https://www.facebook.com/pages/Pallavi-Akurathi-IAS/666990473328613
Personal FB Account: https://www.facebook.com/pallavi.akurathiias.5
Alternate Account: https://www.facebook.com/pallaviakurathi
Twitter Page: https://twitter.com/Pallavi5IAS
Her Work: http://beyondheadlines.in/2012/12/pallavi-akurathi/

Society needs such Citizens, Government needs such People, Administration needs such Officials, India needs such Indians, World needs such Humans...

Hoping for the best and Wishing all the Best for her...

With thanks, regards and best wishes,
Kanth.

Sunday, March 09, 2014

 

Movie Review - 300 : Rise of an Empire...

Movie: 300 - Rise of an Empire (English)
Directed: Noam Murro
Produced: Gianni Nunnari/Mark Canton/Zack Snyder/Deborah Snyder
Story: Zack Snyder/Kurt Johnstad
Based on: Novel 'Xerxes' by Frank Miller
Music: Junkie XL
Cast: Sullivan Stapleton/Eva Green/Lena Headey/Hans Matheson/Rodrigo Santoro

          300 : Rise of an Empire - The 'seizure' not at par with 'preparation' made. Infact leaves with many questions such as; a girl hurt in every possible means and left alone to die, should she not brood over vengeance? a boy provoked at his father's murder, should he not wage a war of revenge? a group known to be specific in their way of life, should have not heed to good in being united? which group is good and which one is on the other side, considering the consequences? what good does it make in capturing and showing so much violence? All these apart, this movie is only good for some excellent graphics and partly excelled performances. And at the end does not seem a $100 million worth 'bloody' effort. In fact, the climax scene should have been shot along with earlier movie (300) to atleast give a proper ending to that version; rather than making this whole movie which may lead to aversion. A movie which is 'A' rated (should be berated), well might not be good even for adults; but may be just good subject for another parody on this tragedy.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]